Kent-Ove Moberg 5/1-6/2

Bakgrund

Sedan några år tillbaka är jag pensionär och har nu “all tid i
världen” att ägna mig åt min favorithobby – akvarellmålning. Jag
är medlem i Hammarö Konstförening sedan några år tillbaka.

Yrke, erfarenhet

Jag är utexaminerad civilekonom från Handelshögskolan I Göteborg med inriktning på
logistik.
Under merparten av min yrkesverksamma tid har jag som VD ansvarat för utveckling och
marknadsföring av logistik / transportsystem baserat på avancerad IT teknik.
Dessa system knyter ihop information mellan olika transportaktörer mer eller mindre
automatiskt och har en komplicerad uppbyggnad. Här skall stuverier, rederier, operatörer m fl
rationellt och effektivt utbyta information automatiskt angående gods och containers. Manuell
insats blir mer av typen övervakning än tidsödande registrering. Samtidigt skall dessa system
trots sin komplexitet vara enkla att hantera.
Att utveckla användarvänliga gränssnitt för användare och även intresseväckande
presentationer hur IT systemen fungerar har varit mycket viktigt. Jag har därför för dessa
ändamål ”tillverkat” moderna bildspel, videos, illustrationer mm. Erfarenheten härifrån har
varit mycket värdefullt för mitt akvarellmåleri.

Favoritmotiv

Jag gillar motiv som är färgstarka, är i rörelse och framförallt människor som utför olika
aktiviteter. Se min hemsida http://www.komkonst.se.

Kurser i akvarell

Senaste två år har jag haft förmånen att delta i akvarellkurser hos Olga Karlsson. Dessutom
kurser under ledning av Konstantin Sterkov, välkänd professionell konstnär från S:t
Petersburg. Vidare har jag gått flera veckokurser för lika kände konstnären Trevor Lingard,
England.

Utställningar

Egen utställning på Hammarö Bibliotek 18 juni – 15 augusti 2016 vilket var min första
separata utställning. Deltar i Hammarö Konstförenings Ö-konstrunda och Vårkonst samt Blå
”Lagårn”, Arthouse m fl. Hel Januari 2018 separatutställning hos The Wall of Art,
Trädgårdsgatan 5, Karlstad.

Kent-Ove Moberg